جنس میکروسمنت

جنس میکروسمنت

آیا جنس میکروسمنت از سیمان است؟
1402/2/1
0 نظر

از سوالات پرتکراری که می شود در مورد جنس میکروسمنت است .

خوب در معنی لغت اینطور است که میکروسمنت یعنی سیمانی با دانه های ریز  یا سیمان ریز 

اما در واقعیت کنونی و مواد میکروسمنتی که در ایران و شیراز است همیشه اینگونه نیست هر چند که در بازار امروز بعضی از تولید کنندگان اینگونه اظهار می کننند که مواد آنها از سیمان است .

در حقیقت اگر میکروسمنتی در حالت خمیری هست به صورت مستقیم از سیمان در آن استفاده نشده است  چرا که اگر در میکروسمنت با این حالت خمیری سیمان باشد پس از یکروز باید خشک شود ....

 

فقط اگر میکروسمنت  به صورت پودری باشد  می توانیم بگوییم از سیمان است  یا فرمولی از سیمان در آن به کار رفته که آن هم در میکروسمنتهای ارائه شده در ایران و شیراز همیشه اینگونه نیست و البته که همیشه هم نیازی نیست که اینگونه باشد چون در میکروسمنتی که میخواهیم در محیط زندگی به کار ببریم نیاز به تنوع رنگی یا تنوع بافت داریم و به خاطر این نیاز به فرمول مشابه داریم  و استفاده از پودرهای چسب و سنگدانه ها نیز نتیجه نهایی خوبی را به ما میدهد.

میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمنت

میکروسمنت در شیراز 09172222580

Www.honaran.com

فروش میکروسمنت در شیراز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر