بافتهای میکروسمنت شیراز

بافتهای میکروسمنت شیراز

بافت بصری و بافت لمسی میکروسمنت
1402/1/30
0 نظر

در بافتهای میکروسمنت این دو حالت بییار تاثیر گذار است که ما هم از لحاظ چشمی و هم از لحاظ لمس کردن بتوانیم با میکروسمنت ارتباط برقرار کنیم . میکروسمنت  باید تداعی کننده حالت استقامت و زیبایی باشد که در میکروسمنت شیراز هنران به این مهم دست می یابیم.

میکروسمنت شیراز

شیرازمیکروسمنت 

۰۹۱۷۲۲۲۲۵۸۰

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر