حجم میکروسمنت

حجم میکروسمنت

میکروسمنت شیراز
1401/12/29
0 نظر

حجم میکروسمنت  اجرایی  و در حالت کلی در حد ضخامت شابلون یاکمی بیشتر است و گاها اگر بخواهیم حجمهای بیشتری رو اجرا کنیم نیاز به پیاده کردن تکنیک است .

میکروسمنت شیراز 

این حالت را در اختیار شما میگذارد تا با حجم بیشتری کار کنید  که آن را با شما در میان میگذاریم .

میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمنت 

شما بعد از اجرای خمیر میکروسمنت در حجم بیشتر  بعد از اینکه میکروسمنت را اجرا کردید و حدود دو ساعت گذشت با پاشیدن رزین اکرلیک یا پرایمر اکرلیک به وسیله آب پاش روی آن می توانید از ایجاد ترک جلوگیری کنید .

یا اینکه حجم مورد نظر را قبلا به وسیله فوم یا مش ایجاد کنید ولایه بیرونی را از میکروسمنت تستفاده کنید .

میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمنت 

خمیر میکروسمنت شیراز 

فروش میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمتت شیراز 

میکروسمنت

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر