میکروسمنت و گرید آن

میکروسمنت و گرید آن

آیا وجود گرید در میکروسمنت مهم است ؟
1401/12/29
0 نظر

اینکه بخواهیم تاکید بر این داشته باشیم  که با میکروسمنت در پتینه کاری حتما باید در ابتدا گرید نرم و بعد گرید زبر تر را بزنیم میتواند ما را گراه کند 

و نیازی به این نیست .

 

میکروسمنت یک حالت دکوری دارد با میکروسمنت که  این روزها قسمت بزرگی از پتینه کاری هاا انجام می شود شما میتوانید کارهای زیاد و زیبایی را خلق کنی ... میکروسمنت شیراز  نیز  از این قائده مستثنی نیست و در تلاش است که همراه با جامعه هنری پیش برود  و در یک گرید و کاربردی در خدمت عزیزان است 

پس زیاد خود را در گیر گریدها نکنیم .

میکروسمنت شیراز

شیرازمیکروسمنت 

میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمنت 

میکروسمنت شیراز 

شیراز میکروسمنت 

فروش میکروسمنت شیراز 

شیرازمیکروسمنت 

فروش میکروسمنت شیراز 

شیراز میکروسمنت

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر