خمیر تکسچر یا خمیر پتینه کاری

خمیر تکسچر یا خمیر پتینه کاری

خمیر تکسچر یا خمیر پتینه کاری

کدام اسم صحیح است
1401/1/16
0 نظر

تکسچر یعنی بافت 

و ما گفتیم به سطح هر چیزی بافت گفته میشود  حتی سطح شیشه ... با خمیر این بافتها ایجاد نمی شود و اطلاق این نام به خمیر صحیح نیست حتی اگر می بینیم شرکت سازنده این اسم را روی آن گذاشته است .

پس استفاده کلمه تکسچر برای این خمیرها مناسب نیست .

اسم خمیر پتینه کاری می تواند مناسب تر باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر